GIỚI THIỆU CHẾ PHẨM SINH HỌC SPS CLEAN

Để tiến tới một nền nông nghiệp sạch, phất triển bên vũng, bảo vệ môi trương,bảo vệ sức khỏe cho con người. phòng tránh bệnh tật thì yêu cầu cần đặt ra cho ngành trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản là phải thực hiện nghiêm các quy định về đảm … Đọc tiếp

Chế phẩm sinh học là gì

Chế Phẩm Sinh Học là những sản phẩm được điều chế ra từ sinh học với những mục đích khác nhau, ở Việt Nam Chế phẩm sinh học được sản xuất phục vụ cho nhu cầu nông nghiệp mà chúng ta có thể hay bắt gặp như: Phân sinh học, thuốc trừ … Đọc tiếp