Tiêu chuẩn VietGAP

Ở Việt Nam hiện nay, tính trên cả nước, mô hình tiêu chuẩn VietGAP đã được hơn 1200 đơn vị cá nhân, tổ chức đăng ký, cấp giấy chứng nhận sản xuất nông nghiệp sạch (Số liệu được lấy theo cục trồng trọt – Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn).
Mỗi

Tiêu chuẩn VietGAP

Nguồn gốc: Tiêu chuân VietGAP được Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hình từ năm 2008 cho đến nay.

VietGAP là gì?
– VietGAP là viết tắt của cụm từ Vietnamese Good Agricultural Practices (Tạm dịch: Thực hành tốt ngành nông nghiệp Việt Nam).
– VietGAP là những quy tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất đảm bảo sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường.

Tiêu chuẩn VietGAP được dựa trên những tiêu chí:
– An toàn thực phẩm sạch.
– Bảo vệ môi trường chung.
– Đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người lao động.
– Chất lượng sản phẩm tốt.

Bạn đọc có thể xem chi tiết các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap theo các đường link dưới đây:
Quy trình thực hiện dành cho rau quả tươi.
Quy trình thực hiện dành cho cây chè.
Quy trình thực hiện dành cho cây lúa.
Quy trình thực hiện dành cho cà phê.

Đăng ký tiêu chuẩn VietGAP

Tài liệu hướng dẫn đăng ký tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất nông nghiệp sạch và an toàn tại Việt Nam.
Thủ tục cấp giấy đăng ký chứng nhận VietGAP.
Mẫu tờ khai đăng ký chứng nhận VietGAP.

0 BÌNH LUẬN