Phân bón

Công ty CPTM Điền Kim Trang - Công ty phân bón, chuyên sản xuất các loại phân bón cao cấp, phân bón lá, phân bón gốc

Sử dụng phân bón

Ở Việt Nam, theo thống kê năm 2013, tổng diện tích đất nông nghiệp là 262.805 km2 (chiếm tới 79,4%) bao gồm đất sản...
phan bon la a2

ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA PHÂN BÓN LÁ VÀ PHÂN BÓN ĐẤT Thứ nhất : Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng qua hệ thống...
phan bon la

Sản xuất nông nghiệp hiện nay phân bón lá được nông dân sử dụng khá là phổ biến nhất là ở các vùng chuyên...
Phân bón lá A2

Trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp Việt Nam đã dần dần biết tới phân bón lá. Chúng được sử dụng rộng, phổ...
-Chế Phẩm sinh học-
dien kim trang