Cây trồng

Cây công nghiệp, cây ăn quả, các loại cây trồng

xi măng bón cho lúa

Gần đây báo chí và các trang mạng xã hội có đưa tin về một số nông dân ở huyện Lai Vung và Ấp...
cách trồng cây dưa chuột

Về cơ bản, các công đoạn trồng dưa chuột sử dụng phân vi sinh, chế phẩm sinh học cũng gần giống với cách trồng...
cây lúa

Chế phẩm SPS CLEAN  có tác dụng thúc đẩy bộ rễ phát triển, lá to, xanh vá dày, góc lá gọn.tăng nhánh hữu hiệu,...
-Chế Phẩm sinh học-
dien kim trang