Sản phẩm sử dụng hiệu quả cho cây chè và cây công nghiệp

THÀNH PHẦN

Chế phẩm sinh học SPS CLEAN sử dụng bộ chủng vi sinh vật bảo tàng giống chuẩn vi sinh vaath VTCC  gồm Nấm sợi Aspergil-lus niger, Aspergillus oryzae; nấm men: Vi khuẩn Baciluus subtilis, Saccharomyces cervisiare, Vi khuẩn Bacillus subtilis Bacilus Licheniformis, Azotobacer, Lactobacillus platarum, Lactobacillus acidophilius, Xạ khuẩn: Strep-tomyces sp ..

CÔNG DỤNG

Chế phẩm sinh học SPS CLEAN xử lý hạt giống, cây con giống và vườn ươm,.. Cải tạo đất, làm cho đất tơi xốp, chuyển hóa dinh dưỡng trong đất cho cây trồng. Bổ xung dinh dưỡng cho đất, cây trông, giảm chi phí sản xuất.  Tăng chất lượng sản phẩm, thơm hơn và ngon hơn, tăng năng xuất cây trồng từ 15%-25%.

CÁCH DÙNG

  1. Bón lót: Bằng phân hữu cơ hoai mục, nếu không có phân chuồng dùng phân vô cơ trộn với chế phẩm đậm dặc rải xuống xung quanh cây chè, cây công nghiệp và lấp đất.
  2. sau khi hái chè: Từ 2-5 ngày, dùng chế phẩm sinh học SPS CLEAN  pha với tỷ lệ 1/300 lít nước sạch. sau đó tăng lên 1/200 lít nước sạch phun đều khắp thân cây.
  3. Cải tạo đất: Pha với tỉ lệ 1/200 hoặc 1/100 lít nước tùy vào mức độ bạc mầu của đất.

 

0 BÌNH LUẬN