Tiêu chuẩn VietGAP

Ở Việt Nam hiện nay, tính trên cả nước, mô hình tiêu chuẩn VietGAP đã được hơn 1200 đơn vị cá nhân, tổ chức...
chat cam heo

Qua kiểm tra thức ăn chăn nuôi của các công ty, các chất cấm thường thấy là chất tạo nạc và vàng O (chất...
nuôi heo thịt

Để nuôi heo thịt có hiệu quả cao cần các điều kiện sau: Thức ăn chất lượng tốt, phù hợp, cho ăn đúng phương pháp. Chọn giống...
-Chế Phẩm sinh học-
dien kim trang