Tiêu chuẩn VietGAP

Ở Việt Nam hiện nay, tính trên cả nước, mô hình tiêu chuẩn VietGAP đã được hơn 1200 đơn vị cá nhân, tổ chức...
chăn nuôi gà

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ TA THẢ VƯỜN I. ĐIỀU KIỆN NUÔI Cần chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện vật chất kỹ thuật trước khi...
-Chế Phẩm sinh học-
dien kim trang