Tiêu chuẩn VietGAP

Ở Việt Nam hiện nay, tính trên cả nước, mô hình tiêu chuẩn VietGAP đã được hơn 1200 đơn vị cá nhân, tổ chức...
chăn nuôi bò thịt

Hướng dẫn ký thuật chăn nuôi bò thịt PHẦN 1: CÁCH CHỌN GIỐNG - Chọn giống bò lai nhóm Zê bu (gồm: Redsindhi, Brahmal, Sahiwal) có tầm...
-Chế Phẩm sinh học-
dien kim trang