phan bon la a2

ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA PHÂN BÓN LÁ VÀ PHÂN BÓN ĐẤT
Thứ nhất : Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng qua hệ thống khí khổng ở bề mặt lá mà không qua bộ rễ. Khi ta phun trên lá, cây có thể hấp thụ được 80-95% dưỡng chất có trong phân và được đánh giá là cứ 1 tấn phân phun lá có hiệu suất bằng 15-20 tấn phân bón dưới đất, Sở dĩ như vậy là vì toàn bộ diện tích bề mặt lá trên cây gấp 15-20 lần so với diện tích đất được che phủ bỏi cành lá, do vậy diện tích hấp thụ phân bón của lá rộng hơn rất nhiều so với diện tích đất trồng.

Mật độ khí khổng ở mặt dưới lá nhiều hơn mặt trên, do đó khi phun phân bón lá cần phun đều để phân có thể tiếp xúc với càng nhiều diện tích bề mặt lá càng tốt,

Ngoài ra cần phải phun phân bón lá vào thời điểm khí khổng trên lá mở nhiều nhất và lúc sáng sớm hoạc chiều mát và khi đã bớt nóng, qua khí khổng các chất dinh dưỡng được dẫn đến các tế bào, mô cây để sử dụng.

Thứ hai : Trong thành phần chất dinh dưỡng của phân bón lá ngoài các nguyên tố đa lượng như đạm, lân kali còn có các nguyên tố trung lượng và vi lượng như sắt, kẽm, đồng, ma-nhê,v.v… các nguyên tố này tuy có hàm lượng ít nhưng lại giữ vai trò rất quan trọng vì trong môi trường đất thường hay thiếu hoặc không có,do đó khi bổ sung các chất này trực tiếp qua lá sẽ giúp đáp ứng đủ nhu cầu và cân đối dinh dưỡng cho cây tạo điều kiện cho cây phát triển tốt trong giai đoạn sinh trưởng.

Nhờ đó cây tăng khả năng khả năng hút nước, hấp thụ các chất dinh dưỡng khác qua bộ rễ nhanh hơn. đảm bảo sự sinh trưởng đâm chồi,đẻ nhánh, ra hoa, đậu trái và giảm hiện tượng dụng trái non, trái to đẹp ngon, tăng khả năng đề kháng chống chịu sâu bệnh cho cây.

Phân bón lá có tác dụng đặc biệt trong những trường hợp cần bổ sung khẩn cấp chất dinh dưỡng đạm, lâm, kali hay các nguyên tố trung, vi lượng.

Thứ ba : Tăng cường điều hòa sinh trưởng, tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất kích thích đâm chồi, đẻ nhánh, ra hoa, đậu trái, giảm hiện tượng rụng trái non, trái to đẹp, phẩm chất ngon và tăng cường khả năng đề kháng chống chịu sâu bệnh.
Có tác dụng đặc biệt trong những trường hợp cần bổ sung khẩn cấp đạm, lân, kali hay các nguyên tố trung, vi lượng.
Trong các loại phân bón lá, phân bón lá đi từ nguyên liệu hữu cơ như cá biển, rong biển, da động vật còn là nguồn cung cấp axit amin cho cây trồng, cung cấp bổ sung các chất dinh dưỡng để đáp ứng yêu cầu cân bằng dinh dưỡng, điều hòa sự phát triển cho cây trồng theo từng thời kỳ sinh trưởng. Phân bón lá có nguồn gốc hữu cơ được sản xuất bằng phương pháp thủy phân enzim như phân bón lá  còn là chất dinh dưỡng quyết định tới các quá trình biến đổi bên trong cây trồng để tạo ra độ ngọt, màu sắc, mùi vị của sản phẩm và khả năng bảo vệ trước sự biến đổi của môi trường và sâu bệnh .

VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN LÁ

  1. Cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao
  2. Kích thích ra hoa đậu trái, phòng tránh dụng hoa dụng trái non.
  3. Đẩy mạnh sự phát triển của cây trồng
  4. Tăng cường điều hòa sinh trưởng và tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng.
  5. cải tạo lý, hóa tính và đặc tính sinh học của đất.
  6. Phát huy mạnh mẽ tính đặc trưng của từng loại cây.
  7. Hạn chế sâu bệnh hại cho cây trồng và giảm mầm mống sâu bệnh cho đất.
  8. Góp phần giữ môi trường trong sạch.

0 BÌNH LUẬN