Bạn của nhà nông

Bạn của nhà nông

Điền Kim Trang - Người bạn của nhà nông

Trong khi số lượng gà giống sản xuất trong nước đang dư thừa, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) lại vừa đề xuất Chính phủ...

Ở Việt Nam, theo thống kê năm 2013, tổng diện tích đất nông nghiệp là 262.805 km2 (chiếm tới 79,4%) bao gồm đất sản...

Gần đây báo chí và các trang mạng xã hội có đưa tin về một số nông dân ở huyện Lai Vung và Ấp...
- CHẾ PHẨM SINH HỌC -
dien kim trang